Εγγραφές σχολικού έτους 2020-21: όλες οι πληροφορίες

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 από 15-30 Μαΐου 2020 και από τις 11.00-13-00π.μ

Φέτος οι εγγραφές  στο νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2020-2021 θα γίνουν από τους γονείς μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016.

Οι γονείς κάνουν είσοδο στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)    και ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες, κάνοντας ταυτοποίηση μέσω των κωδικών τους  του taxisnet και συμπληρώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

 ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

 στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται στη σχολική μονάδα καθημερινά από τις 11.00-13.00 από 15-30 Μαΐου 2020 είναι τα εξής…

  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,(Α.Δ.Υ.Μ)(θα σας το δώσουμε)
  • Βιβλιάριο Εμβολίων
  • το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα
  • αίτηση φοίτησης στο ολοήμερο ή στην πρόωρη υποδοχή εφόσον το επιθυμεί (παρακάτω αναφέρονται τα σχετικά έγγραφα για το ολοήμερο)(θα σας την δώσουμε)
  • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
  2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι. II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

 

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.(μετά η πόρτα κλείνει ως τις 8.15)

 

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει εν τούτοις  οι γονείς να επικοινωνήσουν μαζί μας και να φέρουν αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο, για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο, φέρνοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε σοβαρό πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Θα σας παρακαλούσαμε επίσης καθώς θα έρχεστε για την εγγραφή να τηρείται όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται και σχετίζονται με την εξάπλωση και προφύλαξη από τον κορωνοϊό.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ

Αμισού
μονά από 43 και πάνω
ζυγά από 58 και πάνω

Γέροντα
ολόκληρη

Γρυπάρη
μονά 1-31
ζυγά 2-32

Θήρας
Μονά από 41 και πάνω
ζυγά από 32 και πάνω

Κάλβου
μονά 1-43
ζυγά 2-42

Κεφαλληνίας
μονά 45 και πάνω
ζυγά 50 και πάνω

Γρηγορίου Λαμπράκη
μονά 545-501

Μαλακάση
μονά 1-29
ζυγά 2-34

Μάνης
ολόκληρη

Ξενοφώντος 
ολόκληρη

Οικονόμου
μονά 1-31
ζυγά 2-32

Ολυμπίου Γ.
μονά 1-27
ζυγά 2-24

Παπαφλέσσα
μονά 1-33
ζυγά 2-32

Πόρου
ολόκληρη

Σαλαμίνος
από Ρήγα Φεραίου ως σχιστό τα ζυγά νούμερα από 136-200

Σικελιανού Αγγ.
μονά 1-61
ζυγά 2-62

Ταϋγέτου
μονά 33 και πάνω
ζυγά 58 και πάνω

Ύδρας
ολόκληρη

Φεραίου Ρήγα
τα μονά από Σαλαμίνος ως Γρηγ. Λαμπράκη 5-69

Φλέμινγκ
τα μονά από 31 και πάνω
τα ζυγά από 30 και πάνω

Χίου
ολόκληρη

Χριστοπούλου
μονά 1-61
ζυγά 2-70

Ψαλλίδα 
ολόκληρη

Μπορείτε να δείτε όλη την εγκύκλιο του υπουργείου ΕΔΩ

ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΔΩ

Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *