ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 από 1-20 Μαρτίου 2023 και από τις 12.00-13-00π.μ

Οι εγγραφές  στο νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2023-2024 θα γίνουν από τους γονείς μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές γεννημένοι το 2018 και το 2019.

Οι γονείς κάνουν είσοδο στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)    και ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες, κάνοντας ταυτοποίηση μέσω των κωδικών τους  του taxisnet και συμπληρώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προ νηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,(όχι έγγραφο τηλεφώνου).Τα στοιχεία πάνω στο αποδεικτικό έγγραφο της διεύθυνσης πρέπει να ναι του ενός από τους δύο γονείς του παιδιού και ΚΑΝΕΝΟΣ άλλου.

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προ νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα και στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου νηπιαγωγείου

 ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προ νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα γράφοντας και τι είναι για το παιδί ο κάθε συνοδός π.χ γιαγιά ή παππούς και

 στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προ νηπίου».

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του. (θα σας δώσουμε τη δήλωση εμείς)

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται στη σχολική μονάδα καθημερινά και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο (στο 2104325055) από τις 12.00-13.00 από 1-20 Μαρτίου 2023  είναι τα εξής…

  1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή-(Α.Δ.Υ.Μ)…(θα σας το δώσουμε)
  2. Φωτοτυπία των εμβολίων από το Βιβλιάριο Εμβολίων, όπου φαίνονται όλοι οι εμβολιασμοί
  3. Το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα και την ανάλογη βεβαίωση φοίτησης από το συγκεκριμένο σχολείο
  4. Αίτηση φοίτησης στο ολοήμερο ή στο αναβαθμισμένο ή στην πρόωρη υποδοχή εφόσον το επιθυμεί …(θα σας την δώσουμε)
  5. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  6. Δήλωση συναίνεσης του ετέρου γονέα/κηδεμόνα …(θα σας τη δώσουμε)

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

Α.Εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα  εγγράφονται οι μαθητές που οι γονείς τους το επιθυμούν, χωρίς προϋποθέσεις , μετά από σχετική αίτηση του γονέα στο σχολείο.

 

Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. (δηλαδή ως τις 16.00)
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.(μετά η πόρτα κλείνει ως τις 8.15)

 

Γ.Εγγραφή στο διευρυμένο ωράριο του ολοήμερου (ως τις 17.30)

Στο διευρυμένο ωράριο του ολοήμερου  εγγράφονται οι μαθητές που οι γονείς τους το επιθυμούν, μετά από σχετική αίτηση του γονέα στο σχολείο και με την προϋπόθεση να το τηρούν για όλη τη σχολική χρονιά. . Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του διευρυμένου τμήματος  είναι τα 7 νήπια/προνήπια.

 

 

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προ νηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

Τα προ νήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει εν τούτοις  οι γονείς να επικοινωνήσουν μαζί μας και να φέρουν αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο, για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο ή στο διευρυμένο ωράριο του ολοήμερου.

 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε σοβαρό πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα σας παρακαλούσαμε ακόμη  να ελέγχετε ΟΛΑ τα έγγραφα πριν τα φέρετε στο σχολείο για την ακρίβειά τους αλλά και για την υπογραφή σε αυτά.

 

Θα σας παρακαλούσαμε επίσης καθώς θα έρχεστε για την εγγραφή να τηρείται όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται και σχετίζονται με την εξάπλωση και προφύλαξη από τον κορωνοϊό.

 

 

Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *