ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 από 1-20 Μαρτίου 2021 και από τις 10.00-12-00π.μ

Φέτος οι εγγραφές  στο νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνουν από τους γονείς μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές γεννημένοι το 2016 και το 2017.

Οι γονείς κάνουν είσοδο στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)    και ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες, κάνοντας ταυτοποίηση μέσω των κωδικών τους  του taxisnet και συμπληρώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας.(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κινητό τηλέφωνο)

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, (όχι λογαριασμό τηλεφώνου), μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας. Τα όρια του σχολείου μας μπορείτε να τα δείτε εδώ

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

 ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα σημειώνοντας και τη σχέση τους με το παιδί, π.χ γιαγιά και

 στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Συγκεκριμένα στο 10ο νηπιαγωγείο Κερατσινίου κάθε χρόνο φοιτούν έως 50 παιδιά.

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται στη σχολική μονάδα καθημερινά από τις 10.00-12.00 από 1-20 Μαρτίου 2021 είναι τα εξής…

  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,(Α.Δ.Υ.Μ)-(θα σας το δώσουμε)
  • Βιβλιάριο Εμβολίων
  • το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα και την ανάλογη βεβαίωση φοίτησης από το συγκεκριμένο σχολείο
  • δήλωση φοίτησης στο ολοήμερο ή στην πρόωρη υποδοχή εφόσον το επιθυμεί (θα σας την δώσουμε)
  • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

Εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα  εγγράφονται οι μαθητές που οι γονείς τους το επιθυμούν, χωρίς προϋποθέσεις , μετά από σχετική αίτηση του γονέα στο σχολείο.

 

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. (δηλαδή ως τις 16.00)
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.(μετά η πόρτα κλείνει ως τις 8.15)

 

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, δηλαδή μεταξύ 13.00 και 16.00,  δεν προβλέπεται.

 

Τα προνήπια που ήδη φοιτούν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει εν τούτοις  οι γονείς να επικοινωνήσουν μαζί μας και να συμπληρώσουν δήλωση ωραρίου .

 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε σοβαρό πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Θα σας παρακαλούσαμε επίσης καθώς θα έρχεστε για την εγγραφή να τηρείται όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται και σχετίζονται με την εξάπλωση και προφύλαξη από τον κορωνοϊό.

 

 

Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *